Luční brány
Luční brány
Luční brány nesené za traktorem jsou určeny na šetrné, avšak intenzivní práce na loukách a pastvinách. Jedná se o luční brány rakouského typu. Tento model se dlouhodobě používá v hornorakouském zemědělství, které se vyznačuje množstvím luk a pastvin. Na český trh brány dodáváme od r. 1998.

Pracovní část bran má tři funkce:
1) ještě před vlastní sítí se po terénu vleče kovový smyk, který rozhrnuje nerovnosti na terénu, hlavně krtince,
2) oka na předních dvou řadách sítě mají na sobě hřeby, které vytrhávají mech; tím dochází k jeho značné likvidaci, protože narušená vrstva mechu snadno vysychá a rozpadá se,
3) oka na dalších řadách sítě žádné hřeby nemají, a tak se smýkají přímo po terénu; smýkáním rozdrtí zadní část sítě zbytky loňské trávy, plevele, suchých větviček a podobných drobných částic; tato drť se pak snadno zapravuje do půdy a v podstatě přihnojí trávník.
Právě v uvedené třetí smykovací sekci spočívá velká výhoda našich bran oproti jiným výrobkům, které mají hřeby po celé síti a nejsou schopny drtit zbytky suché trávy a plevele. Naše brány mají ještě jednu velkou přednost - jsou celé vyrobeny z oceli, tedy žádná křehká litina! Vedle toho, že se na rozdíl od litiny nemohou tak snadno poškozovat během práce, to přináší ještě jednu výhodu - kdyby už na branách něco prasklo, je to snadno opravitelné svářením.

Pro práci s lučními branami je postačující lehký traktor o nižším výkonu. Brány mají sklopné boční části pro snazší přepravu mimo pracovní plochy. Sklápění pohodlně zvládne jeden člověk (např. traktorista).

Technické údaje
Luční brány - velikost: 3 4 5
Šíře záběru: 3 m 4 m 5 m
Šířka x délka: 3 x 2,2 m 4 x 2,2 m 5 x 2,2 m
Sklápění boků: ano ano ano
Orientační hmotnost: 250 kg 320 kg 390 kg

Kromě uvedených základních velikostí jsou možné další úpravy, např. menší brány za malotraktor anebo také samostatné sítě pro dříve vyráběné československé šestimetrové luční brány s hydraulickým sklápěním bočních částí.